Menu Chính

Tìm kiếm

Liên kết website

Xếp dỡ/Lắp đặt

 

         Đi kèm với dịch vụ vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng, công ty luôn đảm nhận dịch vụ xếp dỡ, lắp đặt.

 

       

                             Cẩu dầm hạ tại bãi                                                          Căn chỉnh máy biến thế trên bệ                 

                        

                         

                     Xếp dỡ máy biến thế 63MVA                                                                  Nâng hạ bằng kích thủy lực