Menu Chính

Tìm kiếm

Liên kết website

Bên cạnh các dự án lớn, công ty đã và đang thực hiện những dự án khác cả trong và ngoài nước. 

* Dự án cải tạo lưới điện Campuchia

                         Vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu Savath - Campuchia, thuộc dự án cải tạo lưới điện Campuchia

             


                                                                Dự án cải tạo hệ thống lưới điện Campuchia

* Dự án sửa chữa lớn máy phát điện Phú Quốc - Kiên Giang
- Hạng mục: Vận chuyển các máy phát điện và vật tư thiết bị từ Tây Ninh và Bạc Liêu đến phân xưởng phát điện Phú Quốc-Kiên Giang
- Khách hàng: Điện lực Kiên Giang
- Thời gian thực hiện: Từ đầu năm 2009

   


                                                                   Tại xưởng phát điện Phú Quốc-Kiên Giang

* Các Dự án khác