Menu Chính

Tìm kiếm

Liên kết website

Vận tải đa phương thức

 

Nhận Máy biến thế 63MVA (103 tấn)

Vận chuyển Máy biến thế 63MVA

Nhận hàng tại cảng

Đưa kiện hàng 52 tấn qua phà Nông Sơn
( Dự án nhà máy nhà máy Nhiệt - Điện Nông Sơn)

Dùng Sà Lan quân đội 200 tấn vận chuyển hàng
Đưa máy biến thế vào bệ an toàn