Menu Chính

Tìm kiếm

Liên kết website


   Dự án Nhà máy Nhiệt – Điện Nông Sơn


- Địa điểm: Xã Quế Trung – Huyện Quế Sơn – Tỉnh Quảng Nam

- Phạm vi công việc : Thông quan, tổ chức vận chuyển, xếp dỡ hai đầu vật tư thiết bị nhà máy từ cảng Tiên Sa – Đà Nẵng đến công trường Nhà máy nhiệt điện
 Nông Sơn.

- Khách hàng : Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - TKV trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Than-Điện Nông Sơn.

- Khối lượng hàng hóa : 6.500 tấn.

- Kiện hàng nặng nhất : 52 tấn.

- Kiện hàng dài nhất : 31,5 m.

- Thời gian thực hiện : Từ tháng 6/2009. 

              

 Lãnh đạo Tập Đoàn Công Nghiệp Than-Khoáng Sản Việt Nam (VINACOMIN) kiểm tra thiết bị và năng lực vận tải Công ty
      
Nhận VTTB tại Cảng Tiên Sa

 

 

 Vận chuyển kiện hàng 52 tấn qua phà Nông Sơn