Menu Chính

Tìm kiếm

Liên kết website

Dịch vụ khác
  • Dịch vụ khai thuê thủ tục Hải quan.
  • Tư vấn, thiết kế xây dựng phương án vận tải, xếp dỡ và gia cố hạ tầng giao thông.
  • Cho thuê phương tiện, thiết bị vận tải, xếp dỡ
  • Nhận ủy thác xuất nhập khẩu.
  • Kinh doanh các loại dầu nhờn.
  • Dịch vụ môi giới hàng hải, đại lý giao nhận vận chuyển quốc tế.
  • Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư.
 
Xây dựng bến tạm nhằm phục vụ cho việc vận chuyển

Làm đường tránh phục vụ vận chuyển thiết bị siêu trường siêu trọng.
Xây dựng cầu tạm phụ vụ cho việc vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng.