Menu Chính

Tìm kiếm

Liên kết website

Nguồn lực của công ty:

* Đội xe:                                                                                                  
+ 32 xe đầu kéo, rơmooc containers
+ 03 đầu kéo siêu trọng.

* Nhân sự:
+ Số lượng: 185 công nhân viên.
+ Trong đó số lượng có trình độ:
. Tiến sĩ: 01 người
. Đại học: 10 người
. Kỹ thuật: 25 người