Menu Chính

Tìm kiếm

Liên kết website

 Công trình trạm biến thế 220 kV Tam Kỳ

  • Phạm vi công việc : Vận chuyển toàn bộ vật tư thiết bị từ Cảng Tiên Sa-Đà Nẵng đến công trường.
  • Khách hàng : Ban QLDA các công trình điện Miền Trung.
  • Khối lượng hàng hóa : 6.500 tấn (bao gồm 02 máy biến thế 125MVA và 25MVA)
  • Kiện hàng nặng nhất : 105 tấn.
  • Thời gian thực hiện : Từ tháng 6/2009 đến tháng 10/2009.