Menu Chính

Tìm kiếm

Liên kết website

Dự án nhà máy thủy điện Đăkmi 4.

Đầu năm 2009 Công ty đã tham gia đấu thầu và đã trúng thầu vận chuyển toàn bộ VTTB công trường nhà máy thủy điện Đăkmi 4.

- Phạm vi công việc : Vận chuyển toàn bộ vật tư thiết bị phục vụ cho Công trường nhà máy thủy điện Đăkmi 4 từ tất cả các cảng của Việt Nam mà khối lượng lớn nhất tại Cảng Tiên Sa.

- Địa điểm:  Ngã ba Làng Hồi, Xã Phước Xuân, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam.

- Khách hàng : Tổng công ty đầu tư và phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - Ban QLDA thủy điện Đăkmi 4.

- Tổng khối lượng vận chuyển: 4.350 tấn 

 
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2009